Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Arkistoluettelo

Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto koostuu erilaisista, eri reittejä kokoelmiin tulleista asiakirjoista ja muusta arkistomateriaalista. VR:n päätearkisto on Kansallisarkistossa. Museon arkistoluettelon pääsarjaan voit tutustua alla (tai lataa pdf, avautuu uuteen ikkunaan) ja yksittäisen alasarjan sisältöön alla olevista linkeistä (aukeaa pop up -ikkunaan pdf-tiedostona). Suurin osa pdf-tiedostoista sisältää aina alasarjan, joissakin yhteyksissä pdf voi sisältää kaikki sarjan alasarjat.

Asiakirjoja voi tilata museon tutkijasaliin etukäteen varaamaasi (antti.kalliola(@)rautatiemuseo.fi) ajankohtaan tällä lomakkeella.

ARKISTOLUETTELO

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT

Aa Virantoimituspäiväkirjat
Ab Virkapostin kuittauskirjat
Ac Junien myöhästymispäiväkirjat. Junapäiväkirjat
Ad Sähkepäiväkirjat
Ae Asemien valituspäiväkirjat
Af Konepajojen työpäiväkirjat
Ag Muut päiväkirjat (mm. opetusvaunu, vaununtilaus, vaunupäiväk.)
Ah Asemien valituspäiväkirjat, tyhjät
Ai Diaarit
Aj Otteita diaareista
Ak Pääjohtajan päivämuistiot
Huom! Vaunujen ja vetureiden korjauspäiväkirjat liikkuvan kaluston Hg yhteydessä

B LUETTELOT

Ba Henkilöluettelot
Bb Tavaraluettelot
Bc Tilaustyöluettelot
Bd Piirustusluettelot
Be Rautatieläiskirjastojen kirjaluettelot
Bf Avustuskassojen luettelot
Bg Valokuva- ja negatiiviluettelot, filmit
Bh Veto- ja vaunukalustoluettelot
   Bha Vetovoiman sijoitusluettelot
   Bhb Muut vetovoimaluettelot
   Bhc Vaunukalustoluettelot
Bi Muut sekalaiset luettelot

C PÖYTÄKIRJAT

Ca Sekalaiset pöytäkirjat

D LÄHETETTYJEN ASIAKIRJOJEN TOISTEET

Da RH:n johtajien lähettämiä kirjeitä
Db Hildèn, Viktor Gustaf'in kopioimat kirjeet

E SAAPUNEET ASIAKIRJAT

Ea Saapuneita sekalaisia kirjeitä

F KIRJEISTÖ

Fa RH:n kamreerikonttorin kirjeistöä
Fb Sekalaista kirjeistöä ja niihin liittyviä piirustuksia

G TILIASIAKIRJAT

Ga Kassakirjat
Gb Päivätyölistat ja tuntikirjat
Gc Sekalaiset kirjanpitoa, veroja ja laskuja koskevat a. k.

H SEKALAISET VALTIONRAUTATEIHIN JA SEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ha Rataan ja sen rakentamiseen sekä liikennöintiin liittyvät a.k.
   Haa Radanrakennus (rataosittain) myös rataprofiilit
   Hab Satamat (liikennöinti niihin, junalauttaliikenne satamiin)
   Hac Sähköistys
      Haca Sähk.suunnit.tied.tutkim. ym
      Hacb Sähköistys rataosuuksittain
   Had Opastimet/ Junaohjaus
   Hae Asemarakennukset ja muut asemilla olevat rak. (Asemarak. aakkosjärj., lopuksi muut raken.)
   Haf Vuokrasopimukset
   Hag Aikatauluihin liittyvät a.k.
   Hah Sillat ja alikulkutunnelit
   Hai Kuormaulottumat  (aukean tilan ulottuma 6c Ratateknilliset ohjeet)
   Haj Ratapihat
   Hak Kansainvälinen yhdysliikenne
   Hal Erikoiskuljetukset
   Ham Sekalaiset liikennöintiin liittyvät a.k. (mm. valtiovieraiden matkat)
Hb Rautatieonnettomuudet
Hc Junalauttaliikenne
Hd Kahvila- ja ravintolatoiminta
He Mainostoiminta
   Hea Menoarvot, suunnitelmat, toimintakertomukset

   Heb VR:n liikemerkki
   Hec Messut, näyttelyt, kilpailut, diplomit
   Hed Ilmoitukset (mainonta) lehdet
Hf Materiaalitoiminta
   Hfa Polttoaineasiat
   Hfb Sekalaiset materiaalitoimintaa koskevat a.k. mm. hankintamääräyksiä
Hg Liikkuvaa kalustoa koskevat a.k.
   Hga Höyryvetureita koskevat a.k. (sekal.+kantakortit, ajopäiväkirjat,sotasaalisveturit yms.)

      Hgaa Höyryvetureiden korjauspäiväkirjat ja ennakkoilmoitukset
      Hgab Kapearaideveturit (höyryt, dieselit)
   Hgb Diesel- ja sähkövetureita koskevat a.k.(sekalaiset)
      Hgba Dieselveturit ja -junat
      Hgbb Sähköveturit ja -junat
   Hgc Vaunukalusto (sekalaiset yleiset a.k.)
      Hgca Virka- ja salonkivaunut (huom. keisarillinen juna R-museon puolella)
      Hgcb Henkilöliikennevaunut (kukin laji erikseen) Makuuvaunut.
               Henkilöliik.vaunut/ravintola-,lounas- ja kahvilavaunut
               Henkilöliik.vaunut/vankivaunut
               Henkilöliik.vaunut/päivävaunut
      Hgcc Tavaraliikennevaunut/sekalaista
               Tavaraliik.vaunut/RH:n koneosastolta tulleet kirjeet (EI asiakkaiden vaunut)
      Hgcd Asiakkaiden vaunut
      Hgce Virkatarvevaunut
   Hgd Pienkalusto (trukit,laituritraktorit,lumiurat yms.)
   Hge Ratatyökoneet ( myös kaivinkoneet)
   Hgf Autokalusto
   Hgg Kalustoa koskevat sekalaiset a.k. (erilaisia kaluston osia yms.koskevia)
   Hgh Liikkuvan kaluston valaistusta ja lämmitystä koskevat a.k.
Hh Sotilaskuljetukset
Hi Junien myöhästymisilmoitukset (laadintaohjeita, EI Päiväkirjoja)
Hj Puhelin- ja lennätinasiat
Hk Palkkauksia koskevat asiakirjat
   Hka Varsinainen palkkaus
   Hkb Vapaaliput
   Hkc Asunto- ja huoneistoasiat
   Hkd Virkapuvut
   Hke Sosilaalitoiminta
Hl Eläkkeitä ja vakuutuksia koskevat asiakirjat
   Hla Eläkkeet ja eläkekassat
   Hlb Vakuutusasiat
Hm Opetustoimi
   Hma Rautatieopisto ja siihen liittyvät a.k.
   Hmb Muu opetustoimi (kansakoulut,kurssit)
Hn Rautateihin ja rautatietapahtumiin liityvät juhlallisuudet
   Hna Ratojen avajaisiin ja vuosijuhliin liittyvät a.k.
      Hnaa Kutsukortit, ruokalistat yms.
   Hnb VR 50-   75-   100-   120   125-   vuotta
   Hnc Rautatiepäivät
   Hnd Patsasiin, laattoihin yms. muistomerkkeihin liittyvät a.k.
Ho Yksityiset rautatiet (rataosuuksittain/radoittain)
Hp Puutarhatoimi ja hautausmaat
Hq Kongressit, neuvottelupäivät, matkakertomukset, käsikirjoitukset
   Hqa Kongressit ja kokoukset kotimaassa
   Hqb Kongressit ja kokoukset ulkomailla
   Hqc Luentomuistiinpanot
   Hqd Matkakertomukset
   Hqe Käsikirjoitukset (aakkosjär. tekijän mukaan)
Hr Yhdistystoiminta
   Hra VR-Kulttuuriliitto (ent.VRHH)
   Hrb Urheilutoiminta
   Hrc Musiikki (nuotit, lauluvihot, mahd. musiikiyhd. toiminta)
   Hrd Esperanto
   Hre Avustuskassat (hautausapurengas)
   Hrf Rautatieläisammattiyhdistystoiminta
   Hrg Osakeyhtiöt
   Hrh Pienoisrautatiekerhot
   Hri Muut sekalaiset rautatieaiheiset yhdistykset ja kerhot
Hs Postiasiat
Ht Konepajat ja varikot
Hu Oikeustapaukset
   Hua Lakot
   Hub Riidat
   Huc Valitukset/palaute/löytötavarat
   Hud Onnettomuudet
Hv Henkilöhistoria (Aakkosjärjestys. Nimityskirjat, todistukset, henkilökuvaukset jne.)
   A-S ja S-Ö
Hx Rautatiesairaan- ja terveydenhuolto. Työturvallisuus.
   Hxa Sairaalat
   Hxb Sairasjunat
   Hxc Lääkärintodistukset
   Hxd Terveydenhoitoon liittyvät a.k.
   Hxe Muut sekalaiset
   Hxf Työturvallisuus
Hy Rautatiet ja poikkeukselliset olosuhteet
   Hya I Maailmansota
   Hyb Sisällissota (1918)
   Hyc II Maailmansota
   Hyd Evakuoiminen
   Hye Porkkala
   Hyf Kunniatuomioistuimet
   Hyg Suojeluskunta-asiat
   Hyh Palo- ja pelastustoimi  (Kc Tapaturmatilastot)
Hz Ohjeet, säännöt, taulukot (sekalaiset)
Hå Ulkomaiset rautatiet
Hä Lehtileikkeet ja ilmoitukset (esim. paikanhaku)
Hö Lomake-, lippu- ja kirjemallit, pakettiosoitelipukkeet, pakettimerkit, sekalaiset kutsukortit yms.
   Höa Lomakemallit, lomakkeet, todistukset, valankaavat
   Höb Lippumallit ja liput, lipunmyynti, paikanvaraus, matkatoimistot
   Höc Kirjekuorimallit ja kirjekuoret, kirjekortit
   Höd Sähkösanomat
   Höe pakettiosoitelipukkeet
   Höf Pakettimerkit

K TILASTOASIAKIRJAT

Ka Liikennetilastot
Kb Muut sekalaiset tilastot
Kc Tapaturmatilastot

M SUUNNITELMAT, TUTKIMUKSET, MUISTIOT

Ma Suunnitelmat, tutkimukset (tekijän mukaan)
Mb Muistiot
Mc Rautatieläisten haastattelut