Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Raiteiston käyttö rautatieliikenteen harjoittajille

Ote Väyläviraston ohjeesta Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt):

14.9 Liikennöinti Suomen Rautatiemuseon raiteistolla

Hyvinkään liikennepaikkaan kuuluva toisen luokan liikenteenohjauksen alue ”MUSEO” on Väyläviraston rataverkkoa, jolla yksiköt vastaavat itse liikkumisestaan.

Rataverkolle pääsy ja sieltä poistuminen tapahtuu vaihteiden V210 ja V211 kautta. Liikennöitäessä valtion rataverkolta alueelle ”MUSEO”, on liikennöinnille saatava Suomen Rautatiemuseon suostumus ennen liikennöinnin aloittamista.

Vaihteiden V210 ja V211 ollessa lukittuna suoralle raiteelle, raiteistolla saa liikkua vaihteen V211 yli raiteen raidepuskimeen asti ilman ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen lupaa.
 

Suomen Rautatiemuseon suostumus liikennöinnille on etukäteen pyydettävissä:

Ensisijaisesti liikennepäälliköltä: iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi / 040 862 5247
Toissijaisesti museonjohtajalta: tiina.lehtinen(at)rautatiemuseo.fi / 040 862 5243

Järjestelyllä rataverkko on perustilassaan varattu Suomen Rautatiemuseon toimesta tapahtuvalle kalustoyksiköiden liikuttamiselle ja suljettu liikennöinniltä.  

Katso Väyläviraston ajantasaiset Rautateiden tekniset ja turvallisuusohjeet.

Kuva raiteistosta

Kuva: Gunnar Anttalainen