Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Raiteiston käyttö rautatieliikenteen harjoittajille

Ote Väyläviraston ohjeesta 26/2019,  Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt):

10.10 Liikennöinti Suomen Rautatiemuseon raiteistolla

Hyvinkään liikennepaikkaan kuuluva toisen luokan liikenteenohjauksen alue ”MUSEO” on Väyläviraston rataverkkoa, jolla yksiköt vastaavat itse liikkumisestaan.

Rataverkolle pääsy ja sieltä poistuminen tapahtuu vaihteiden V210 ja V211 kautta. Liikennöitäessä valtion rataverkolta alueelle ”MUSEO”, on liikennöinnille saatava Suomen Rautatiemuseon suostumus ennen liikennöinnin aloittamista.

Vaihteiden V210 ja V211 ollessa lukittuna suoralle raiteelle, raiteistolla saa liikkua vaihteen V211 yli raiteen raidepuskimeen asti ilman ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen lupaa.
 

Suostumus on etukäteen pyydettävissä sähköpostitse:

Ensisijaisesti liikennepäälliköltä: iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi
Toissijaisesti museonjohtajalta: tiina.lehtinen(at)rautatiemuseo.fi

Järjestelyllä varmistetaan, että alueelle ei liikennöidä samanaikaisesti kun raiteistolla tehdään siirtotyötä.

Kuva raiteistosta

Kuva: Gunnar Anttalainen