Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Tietoa museosta

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen vastuumuseo ja muistiorganisaatio, joka tutkii, tallentaa ja esittää suomalaista rautateiden kulttuuriperintöä. Museon sijaintipaikka on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Hanko–Hyvinkää -rautatien asema- ja varikkoalue, joka on rakennettu 1870-luvun alussa. (Kartta museoalueesta) Alun perin yksityinen rautatie yhdisti Hangon sataman niin Helsinkiin kuin Pietariinkin.

Alueen alkuperäisistä rakennuksista näyttelytiloina toimivat asema, veturitalli ja kasarmi. Alueen rakennukset peruskorjattiin Liikenneministeriön ja VR:n avustuksen turvin 1990-luvulla.

Kolme vanhaa veturia Rautatiemuseon kokoelmista

Suomen Rautatiemuseota ylläpitää yksityinen Rautatiemuseon Säätiö. Suurimmat rahoittajat ovat valtio (Opetus- ja kulttuuriministeriö, museolain perusteella), VR ja Hyvinkään kaupunki. Tällä hetkellä museon vakituinen henkilökunta käsittää yhdeksän työntekijää. Lisäksi joukko kausityöntekijöitä työskentelee mm. avoinnapidossa. Suomen Rautatiemuseo on jäsenenä Trafiikki-museot ry:ssä sekä kansainvälisessä liikenne- ja viestintämuseoiden yhteistyöjärjestössä IATM:ssä ja osallistuu kansainvälisen museokomitea ICOM:in työhön.

Kuva Rautatiemuseon pihalta

Suomen Rautatiemuseon toimintaa tukevat:

Hyvinkään kaupunki

Opetus- ja kulttuuriministeriö

VR

Väylävirasto

 

Muuta museosta

Museon kuulumisia voit seurata näiltä nettisisvuilta, sosiaalisen median kanavissamme ja Trafiikki-blogista.