Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Tietoa museosta

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen erikoismuseo ja muistiorganisaatio, joka tallentaa, tutkii ja esittää suomalaista rautatieliikenteen historiaa. Museon sijaintipaikka on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Hanko–Hyvinkää -rautatien asema- ja varikkoalue, joka on rakennettu 1870-luvun alussa. (Kartta museoalueesta) Alun perin yksityinen rautatie yhdisti Hangon sataman sekä Helsinkiin että Pietariin. Alueen alkuperäisistä rakennuksista näyttelytiloina toimivat asema, veturitalli ja kasarmi. Alueen rakennukset peruskorjattiin Liikenneministeriön ja VR:n avustuksen turvin 1990-luvulla.

Suomen Rautatiemuseota ylläpitää yksityinen Rautatiemuseon Säätiö. Suurimmat rahoittajat ovat valtio (Opetus- ja kulttuuriministeriö, museolain perusteella), VR ja Hyvinkään kaupunki. Tällä hetkellä museon vakituinen henkilökunta käsittää kymmenen työntekijää. Lisäksi joukko kesä- ja tuntityöläisiä avustaa mm. avoinnapidossa. Suomen Rautatiemuseo on jäsenenä Trafiikki-museot ry:ssä sekä kansainvälisessä liikenne- ja viestintämuseoiden yhteistyöjärjestössä IATM:ssä.

Suomen Rautatiemuseon toimintaa tukevat:

Hyvinkään kaupunki

Väylävirasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

VR