Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Osallistu!

Tästä osiosta löydät Suomen Rautatiemuseon avoimet keruut ja kampanjat, joihin voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä tietävä ja kiinnostunut henkilö.  Osallistumalla tuot arvokasta täydennystä museon jo olemassa oleviin aineistoihin ja kokoelmiin sekä autat tuottamaan uutta tietoa rautatiealasta.

Suomen Rautatiemuseo haluaa edistää rautateistä kiinnostuneiden henkilöiden osallistumista alan tutkimukseen ja tallennukseen riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Osallistamisen avulla voidaan tuoda uusia näkökulmia museotyöhön, lisätä tietoa erikoisalasta, syventää museon ja yleisöjen vuorovaikutusta, edistää yhteisöllisyyttä sekä vastata paremmin muuttuvan rautatieympäristön ja -liikenteen tallennuksen haasteisiin

 

Osallistumishankkeet, -projektit ja kyselyt:

 

Ontologia - LIIKO liikenteen ontologian rautatie-termistön kommentointi

Liikenteen alan ontologia LIIKOon on viime vuoden aikana työstetty rautatieliikenteen termistöä yhteistyössä LIIKOsta vastaavan Väyläviraston, Sanastokeskuksen ja Suomen Rautatiemuseon kanssa. Ennen julkaisua lisäyksiin on mahdollista päästä tutustumaan ja niitä kommentoimaan. Ontologiasta ja kommentointimahdollisuudesta lisätietoa Kick off -tilaisuudessa 22.4.2021 klo 15.00 alkaen

LIIKO-ontologian rautatieliikenteen termien täydentämisestä sekä aloitustilaisuudesta voit lukea: rautatiemuseo.fi/fi/liiko-ontologian-kommentointi

Ontologian kommentointi on avoinna 22.4.-23.5.2021.

 

Kansalaistiedettä rautatieharrastajille

Kiinnostaako sinua rautateiden historia, museotyö tai lähiympäristösi tutkiminen ja dokumentointi? Onko sinulle kertynyt tietoa tai teksti- ja kuva-aineistoja rautatiealaan liittyen tai valokuvaatko aktiivisesti esimerkiksi rautatiekalustoa, ratainfraa tai asema-alueita? Osaamistasi ja tietojasi tarvitaan.

Kansalaistiedettä rautatieharrastajille – hankkeessa toteutetaan erilaisia keräys- ja tutkimusprojekteja kansalaistieteen ja joukkoistamisen menetelmiä sekä digitaalisia kanavia ja alustoja hyödyntäen. Aineistoja kerätään ja tietoa tuotetaan yhteisvoimin museon ja vapaaehtoisten kansalaistutkijoiden kanssa. Mukaan osallistumaan ovat tervetulleita kaikki rautateistä, historiasta ja kulttuuriperinnön tallentamisesta kiinnostuneet.

Ilmoittaudu mukaan kansalaistutkijaksi täydentämään Suomen Rautatiemuseon tietokantaa rautatieliikenneonnettomuuksista

Kiinnostaako sinua kirjasto- ja arkistoaineistojen omatoiminen tutkiminen? Oletko rautatieharrastaja, jonka osaamisalaa ovat erityisesti rautatieliikenneonnettomuudet?

Osana Kansalaistiedettä rautatieharrastajille -hanketta Suomen Rautatiemuseo etsii avukseen vapaaehtoisia kansalaistutkijoita täydentämään tietokantaa, johon on koottu Suomen rautatieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet vuodesta 1864 alkaen.
Projektin tavoitteena on joukkoistamisen ja kansalaistiedon avulla täydentää tietokantaan puuttuvaa informaatiota mm. onnettomuuksien syistä. Erityisesti onnettomuuksien lähdetiedot kaipaavat täydennystä.

Osallistumalla projektiin pääset mukaan tallentamaan rautatiehistoriaa jälkipolville, oppimaan uutta museotyöstä ja samalla kehittämään tiedonhakutaitojasi. Kansalaistutkijana voit osallistua projektiin helposti kotikoneeltasi käsin, mistä päin Suomea tahansa, sillä tietokanta on saatavilla digitaalisessa muodossa. Tietoja kannustetaan omatoimisesti hakemaan erityisesti sähköisistä arkistoista ja lehtitietokannoista. Myös paikallislehdet ja -arkistot ovat tiedonhaun kannalta erityisen kiinnostavia. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjeistus tehtävää varten sähköpostitse.

Ilmoittaudu mukaan kansalaistutkijaksi tähän projektiin su 8.8.2021 mennessä oheisella lomakkeella:
https://forms.gle/SUmHoMkrPpLs7NJM7

Lisätietoja:
Sonja Leppänen
yhteisökoordinaattori, Kansalaistiedettä rautatieharrastajille -hanke
sonja.leppanen@rautatiemuseo.fi
+358405811564
Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkää

Ilmoittaudu mukaan kansalaistutkijaksi kommentoimaan ja täydentämään Suomen Rautatiemuseon Finna-kokoelmatietoja 

Rautateistä ja paikallishistoriasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten apua tarvitaan vanhojen rautatiekuvien tietojen täydentämisessä. Suomen Rautatiemuseolla on valtaisat kuvakokoelmat, joista n. 40% on järjestetty ja aineistoja digitoidaan ja luetteloidaan sähköiseen järjestelmään jatkuvasti. Suurin osa luetteloiduista kuvista julkaistaan Finna-hakupalvelussa (rautatiemuseo.finna.fi). Kokoelman valtavasta koosta johtuen yhden kuvan luettelointiin ei ole aina käytettävissä tarpeeksi aikaa, ja toisinaan kuvissa olevissa merkinnöissä voi olla puutteellista tai virheellistä tietoa. Tavoitteena on joukkoistamisen menetelmin saada Finna-aineistojen tutkimiseen ja tarkasteluun mukaan aihepiiristä tietäviä ja kiinnostuneita henkilöitä täydentämään puuttuvia tietoja ja tuottaa arvokasta uutta tietoa vanhoista valokuvista ja rautatiehistoriasta. Jokainen voi osallistua kotoaan käsin. Lue lisää: tästä

Tule mukaan vapaaehtoiseksi valokuvaajaksi Suomen Rautatiemuseon nykydokumentointiprojektiin

Kiinnostaako sinua rautatieaiheiden valokuvaaminen tai lähiympäristösi muutosten tarkkailu? Kansalaistiedettä Rautatieharrastajille -hankkeessa toteutetaan pilottiprojekti, jossa vapaaehtoiset valokuvaajat tallentavat rautatieaiheita museon ohjeiden ja yhdessä mietittyjen teemojen mukaan. Valokuvausprojektissa kokeillaan, kuinka harrastajakuvaajien avulla voidaan vastata muuttuvan ympäristön tallennuksen haasteisiin. Saadusta kuvamateriaalista osa tallennetaan museon kokoelmiin. Osallistujia toivotaan mukaan kaikkialta Suomesta, olitpa sitten kokenut ammattilainen tai vasta aloitteleva valokuvaaja. Aiheita on mahdollista kuvata niin järjestelmäkameralla kuin älypuhelimellakin. Lue lisää: tästä.

Rautatiemuseon Instagram-kuvahaaste:

Suomen Rautatiemuseo etsii Instagram-kuvia sinulle tärkeästä tai rakkaasta rautatiepaikasta. Jaa kuva sinulle merkityksellisestä rautatiepaikasta tai –muistosta Instagramissa käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista hashtageista: #rautatierakkautta #rautatiearki #rautatiemuisto #junamuisto. Merkitse myös meidät mukaan hashtagilla #rautatiemuseo. Kuva voi olla esimerkiksi rautatieympäristössä otettu selfie, kaverikuva, jokin arkeesi liittyvä asema, juna, rataosuus tai jokin muu erityinen muisto rautateiltä. Lisää kuvatekstiin lyhyesti kuvaan liittyvä tarina, missä ja milloin kuva on otettu ja keitä kuvassa esiintyy. Suomen Rautatiemuseo julkaisee parhaita kuvia omalla Instagram-tilillään (@rautatiemuseo) ja valikoi osan kuvista tallennettavaksi museon kokoelmiin.

 

Korona-dokumentointi

Korona-aikana junaliikennekin muuttui. Keväällä 2020 Uudenmaan sulku sekä useiden matkustajien siirtyminen etätöihin aiheutti muutoksia. Sen jälkeen ollaan koettu maskisuosituksia, maskipakkoa ja matkustajamäärien rajoituksia. Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia matkustustapojen muutoksesta eritryisesti junamatkustuksen osalta.

Korona-ajan junamatkustamisesta voit kertoa: rautatiemuseo.fi/fi/kokoelmakeruu-korona-aika

 

Menneet Osallistumishankkeet, -projektit ja kyselyt:

Kerava-Riihimäki ratainventointi

Teemme museolla kevään aikana Väyläviraston toimeksiannosta kulttuurihistoriallista inventointia Kerava-Riihimäki-rataosuudesta. Nyt jokainen voi osallistua ratainventoinnin tiedonkeruuseen.

Ratainventoinnissa selvitetään jonkin rataosuuden historiaa ja sen ympäristössä tapahtuneita muutoksia vuosien saatossa. Inventoinnissa kartoitetaan erilaisia kiinnostavia kohteita, jotka voivat sijaita niin asema-alueella kuin maastossa radan varressakin. Kohteita voivat olla erilaiset rakennukset, mutta myös rautateiden jättämät merkit maastossa, kuten ratapohjat, tasoristeyspaikat ja kivijalat.

Onko sinulla tietoa Keravan ja Riihimäen välisen radan (pois lukien Keravan ja Riihimäen asema-alueet) kiinnostavista kohteista? Oletko kuvannut asema-alueilla tapahtuneita muutoksia? Onko sinulla muistoja radan varrelta? Voit jakaa muistosi, tarinasi ja tietosi meille kuvin ja sanoin lomakkeella: https://rautatiemuseo.fi/fi/ratainventointi-valilla-kerava-riihimaki

Lomake on auki huhtikuun 2021 loppuun saakka.