Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Osallistu!

Tästä osiosta löydät Suomen Rautatiemuseon avoimet keruut ja kampanjat, joihin voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä tietävä ja kiinnostunut henkilö.  Osallistumalla tuot arvokasta täydennystä museon jo olemassa oleviin aineistoihin ja kokoelmiin sekä autat tuottamaan uutta tietoa rautatiealasta.

Suomen Rautatiemuseo haluaa edistää rautateistä kiinnostuneiden henkilöiden osallistumista alan tutkimukseen ja tallennukseen riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Osallistamisen avulla voidaan tuoda uusia näkökulmia museotyöhön, lisätä tietoa erikoisalasta, syventää museon ja yleisöjen vuorovaikutusta, edistää yhteisöllisyyttä sekä vastata paremmin muuttuvan rautatieympäristön ja -liikenteen tallennuksen haasteisiin

 

Osallistumishankkeet, -projektit ja kyselyt:

 

Kansalaistiedettä rautatieharrastajille

Kansalaistiedettä rautatieharrastajille – hankkeessa toteutetaan erilaisia keräys- ja tutkimusprojekteja kansalaistieteen ja joukkoistamisen menetelmiä sekä digitaalisia kanavia ja alustoja hyödyntäen. Aineistoja kerätään ja tietoa tuotetaan yhteisvoimin museon ja vapaaehtoisten kansalaistutkijoiden kanssa. Mukaan osallistumaan ovat tervetulleita kaikki rautateistä, historiasta ja kulttuuriperinnön tallentamisesta kiinnostuneet.

Hankkeen tavoitteena on kokeilla uudentyyppistä osallistavaa tallennusta ja edistää rautateistä kiinnostuneiden henkilöiden osallistumista erikoisalan tutkimukseen ja tallennukseen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kansalaistieteellä halutaan tarjota harrastajille uudenlainen yhteys museoon sekä lisätä eri yleisöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa museon toimintaan niin kokoelmien kuin näyttelyjen sisältöjenkin kautta.

Hankkeen raportti on julkaistu 3.12.2021: Kansalaistiedettä rautatieharrastajille - Malleja joukkoistamisen ja kansalaistieteen toteuttamiseksi valtakunnallisilla vastuualueilla

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT OSALLISTUMISPROJEKTIT

 

Korona-dokumentointi

Korona-aikana junaliikennekin muuttui. Keväällä 2020 Uudenmaan sulku sekä useiden matkustajien siirtyminen etätöihin aiheutti muutoksia. Sen jälkeen ollaan koettu maskisuosituksia, maskipakkoa ja matkustajamäärien rajoituksia. Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia matkustustapojen muutoksesta eritryisesti junamatkustuksen osalta.

Korona-ajan junamatkustamisesta voit kertoa: rautatiemuseo.fi/fi/kokoelmakeruu-korona-aika

 

Menneet Osallistumishankkeet, -projektit ja kyselyt:

 

Finna-kokoelmatietojen täydennystä kansalaistiedon avulla

Keväällä 2021 käynnistettiin kansalaistiedeprojekti, jossa rautateistä ja paikallishistoriasta kiinnostuneet vapaaehtoiset ovat auttaneet Rautatiemuseota vanhojen rautatiekuvien tietojen täydentämisessä. Tavoitteena on ollut joukkoistamisen menetelmin saada Finna-aineistojen tutkimiseen ja tarkasteluun mukaan aihepiiristä tietäviä ja kiinnostuneita henkilöitä täydentämään puuttuvia tietoja ja näin tuottaa arvokasta uutta tietoa vanhoista valokuvista ja rautatiehistoriasta.

Lue lisää täältä.

 

Vapaaehtoisten valokuvaajien toteuttamaa nykydokumentointia

Kansalaistiedettä Rautatieharrastajille -hankkeessa käynnistyi kesällä 2021 valokuvausprojekti, jossa vapaaehtoiset valokuvaajat nykydokumentoivat ja tallentavat rautatieaiheita museon ohjeiden ja yhdessä mietittyjen teemojen mukaan. Kuvauskohteita ovat mm. eri rataosuudet, asemarakennukset ja niiden lähiympäristöt sekä rautateillä työskentelevät ammattilaiset. Valokuvausryhmässä on mukana osallistujia eri puolilta Suomea. Valokuvausprojektissa kokeillaan, kuinka harrastajakuvaajien avulla voidaan vastata muuttuvan ympäristön tallennuksen haasteisiin, nykydokumentoida rautatieympäristöjä ja –kulttuuria valtakunnallisesti ja saada uutta kuva-aineistoa museon kokoelmiin. Projektin avulla halutaan myös tarjota rautatieharrastajille mahdollisuus löytää uusia näkökulmia omaan tekemiseen, tutustua rautatieympäristöihin uudesta perspektiivistä sekä saada tunnustusta ja näkyvyyttä omalle valokuvausharrastukselle. Saatua kuvamateriaalia tuodaan esille mm. näyttelynä, ja osa projektin kuvista tallennetaan museon kokoelmiin.

 

Rautatieliikenneonnettomuuksien tutkimusta ja tietokannan täydennystä

Elokuussa 2021 vapaaehtoisille kansalaistutkijoille on käynnistynyt projekti, jossa tutkitaan ja täydennetään tietokantaa, johon on koottu Suomen rautatieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet vuodesta 1864 alkaen. Projektin tavoitteena on joukkoistamisen ja kansalaistiedon avulla täydentää tietokantaan puuttuvaa informaatiota mm. onnettomuuksien syistä. Erityisesti onnettomuuksien lähdetiedot kaipaavat täydennystä. Mukaan ilmoittautuneet kansalaistutkijat pääsevät tallentamaan rautatiehistoriaa jälkipolville, oppimaan uutta museotyöstä ja kehittämään omatoimista tutkimuksentekoa sekä tiedonhakutaitojaan. Projektiin voi osallistua helposti omalta kotikoneelta käsin, mistä päin Suomea tahansa, sillä tietokanta on saatavilla digitaalisessa muodossa.

 

Rautatiemuseon Instagram-kuvahaaste

Suomen Rautatiemuseo käynnisti keväällä 2021 Instagram-kuvahaasteen, jossa ihmisiä kannustettiin jakamaan kuvia rakkaista ja merkityksellisestä rautatiepaikoista tai –muistosta Instagramissa käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista hashtageista: #rautatierakkautta #rautatiearki #rautatiemuisto #junamuisto. Kuva saattoi olla esimerkiksi rautatieympäristössä otettu selfie, kaverikuva, jokin omaan arkeen liittyvä asema, juna, rataosuus tai jokin muu erityinen muisto rautateiltä. Suomen Rautatiemuseo on julkaissut parhaita kuvia omalla Instagram-tilillään (@rautatiemuseo) ja osa kuvista tallennetaan museon kokoelmiin. Museo on erikseen yhteydessä niihin osallistujiin, joilta pyydetään kuvaa museon käyttöön.

 

Ontologia - LIIKO liikenteen ontologian rautatie-termistön kommentointi

Liikenteen alan ontologia LIIKOon on viime vuoden aikana työstetty rautatieliikenteen termistöä yhteistyössä LIIKOsta vastaavan Väyläviraston, Sanastokeskuksen ja Suomen Rautatiemuseon kanssa. Ennen julkaisua lisäyksiin on mahdollista päästä tutustumaan ja niitä kommentoimaan. Ontologiasta ja kommentointimahdollisuudesta lisätietoa Kick off -tilaisuudessa 22.4.2021 klo 15.00 alkaen

LIIKO-ontologian rautatieliikenteen termien täydentämisestä sekä aloitustilaisuudesta voit lukea: rautatiemuseo.fi/fi/liiko-ontologian-kommentointi

Ontologian kommentointi on avoinna 22.4.-23.5.2021.

 

Kerava-Riihimäki ratainventointi

Teemme museolla kevään aikana Väyläviraston toimeksiannosta kulttuurihistoriallista inventointia Kerava-Riihimäki-rataosuudesta. Nyt jokainen voi osallistua ratainventoinnin tiedonkeruuseen.

Ratainventoinnissa selvitetään jonkin rataosuuden historiaa ja sen ympäristössä tapahtuneita muutoksia vuosien saatossa. Inventoinnissa kartoitetaan erilaisia kiinnostavia kohteita, jotka voivat sijaita niin asema-alueella kuin maastossa radan varressakin. Kohteita voivat olla erilaiset rakennukset, mutta myös rautateiden jättämät merkit maastossa, kuten ratapohjat, tasoristeyspaikat ja kivijalat.

Onko sinulla tietoa Keravan ja Riihimäen välisen radan (pois lukien Keravan ja Riihimäen asema-alueet) kiinnostavista kohteista? Oletko kuvannut asema-alueilla tapahtuneita muutoksia? Onko sinulla muistoja radan varrelta? Voit jakaa muistosi, tarinasi ja tietosi meille kuvin ja sanoin lomakkeella: https://rautatiemuseo.fi/fi/ratainventointi-valilla-kerava-riihimaki

Lomake on auki huhtikuun 2021 loppuun saakka.