Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Kokoelmat

Kuva veturista ja junavaunusta

Suomen Rautatiemuseolla on laajat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kokoelmat, jotka kertovat Suomen rautateiden historiasta 1800-luvulta nykypäivään.

Rautatiemuseon kokoelmissa on yli 20 000 esinettä, 150 000 valokuvaa sekä laaja rautatiehistoriallinen arkisto ja kirjasto. Museo tallentaa Suomen rautateiden menneisyyttä ja nykyhetkeä. Kokoelmat kertovat matkustamisesta rautateillä ja rautatieammattilaisten työstä eri aikoina sekä rautatiekaluston ja rataverkon kehityksestä. Kokoelmissa on muun muassa vanhin Suomessa säilynyt höyryveturi ja ainoat maailmassa säilyneet Venäjän keisarilliset vaunut, virkapukuja ja niiden osia (kuten nappeja), aikatauluja, piirustuksia ja kuvia monista rautatieilmiöistä.

Kokoelmia on esillä Rautatiemuseon omissa näyttelyissä ja niitä lainataan muille museoille. Voit tutustua kokoelmiin Finna–palvelussa https://rautatiemuseo.finna.fi tai museon tietopalvelun avulla.

Suomen Rautatiemuseon tallennustehtävä on määritelty kokoelmapolitiikassa. Kokoelmapolitiikka on museon toiminnassa keskeinen työkalu; se ohjaa museon kokoelmatyötä ja avaa yleisölle kokoelmatyön käytäntöjä ja periaatteita. Museon kokoelmia luetteloidaan jatkuvasti kokoelmatietokantoihin. Museon kokoelmatietokannat vaihtuvat vuoden 2022 aikana uusiin: kirjaston tietokanta on jo siirretty Auroraan ja esine, kuva ja arkistokokoelmat siirretään Yksaan. Tämä parantaa sekä kokoelmien hallintaa ja mahdollistaa niiden paremman avattavuuden Finnassa ja Europeanassa.

Suomen Rautatiemuseo tallentaa Suomen rautateihin merkittävällä tavalla liittyvää aineistoa. Kokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoitusten ja nykydokumentointien avulla. Jos haluat lahjoittaa aineistoa, lue ohjeet lahjoitus-sivulta.

Museo tekee myös kulttuuriperintötyötä. Vuoden 2021 alussa julkaistiin ensimmäisen Suomessa tehdyn kulttuurihistoriallisen ratainventoinnin raportti. Väyläviraston tilaamat inventointiraportit voit ladata Doria-palvelusta. Ratainventointityöstä voit lukea Trafiikki-blogista.