Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Suomen Rautatiemuseo etsii TIETOPALVELUASIANTUNTIJAA

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen vastuumuseo, joka sijaitsee Hyvinkäällä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Museota ylläpitää Rautatiemuseon Säätiö. Vuonna 1898 perustetulla museolla on pitkän historiansa aikana karttuneet laajat kokoelmat: valokuvakokoelma, arkisto, kirjasto, esinekokoelma, piirustusarkisto sekä kalustokokoelma, josta osa on liikennöivää kalustoa. Museon tavoitteena on tarjota yleisölle elävää rautatiehistoriaa ja palvella asiakkaitaan niin elämysten tuottamisessa kuin tiedonsaannissakin.

Suomen Rautatiemuseon kokoelmat keskittyvät suomalaiseen rautatiehistoriaan, säilyttäen erityisesti Valtion Rautateiden ja Väyläviraston sekä niiden perillisten kulttuurihistoriaa huomioiden myös uudet toimijat rautateillä.

Suomen Rautatiemuseo etsii kasvavaan tiimiinsä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen asiantuntevaa, joustavaa, luotettavaa, oma-aloitteista, asiakaspalveluhenkistä ja oppimishaluista tietopalveluasiantuntijaa, joka työskentelee museon ainutlaatuisessa tutkijapalvelua tarjoavassa käsikirjastossa ja arkistossa sekä ottaa ajan mittaan vastuulleen myös museon tietopalvelun. Tietopalveluasiantuntija osallistuu myös museon näyttelyiden tuottamiseen osana sisällöntuotannon kokonaisuutta. Kirjastossa on juuri uusittu kokoelmanhallintajärjestelmä ja kirjastoluettelo on olennaisilta osin julkaistu Finnassa. Arkiston luettelointi kokoelmanhallintajärjestelmään on aloitettu. Tehtävässä on mahdollisuus kehittää kirjaston ja arkiston toimintaa, käyttää luovuutta sisällöntuotannossa ja työskennellä osana sekä kokoelma- että sisällöntuotannon tiimejä.

Tehtäväkohtaisena vaatimuksena on tehtävään soveltuva yliopiston ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan tai asiakirja- ja arkistoalan opinnot. Lisäksi valittavalta edellytetään kokemusta kirjasto- tai arkistotyöstä sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kirjaston kokoelmahallintajärjestelmien ja julkaisualustojen tuntemus sekä kokemus tekstin tuottamisesta ja asiakaspalvelusta.

Työ sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä museon runsaan tapahtumatoiminnan vuoksi. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja Museoalan työehtosopimusta. Työ kuuluu TES:n kohtaan I.2., jonka mukaisen peruspalkan lisäksi voidaan maksaa osaamisen mukaan lisää max. 50%.

Jos kiinnostuit, lähetä hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse 30.9. mennessä osoitteeseen tiina.lehtinen(at)rautatiemuseo.fi.