Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Rautatien liikennepaikkakuvia verkossa

Suomen Rautatiemuseon uusia kuvakokoelmia julkaistaan jälleen yleisölle Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-palvelussa. Yleisön selailtavaksi on lisätty valokuvia Suomen rautatieliikennepaikoista. Kuvissa on asemarakennuksia, pysäkkejä ja seisakkeita.

Finna-palvelussa avattavat n. 1500 valokuvaa esittävät Suomen rautatieliikennepaikkoja 1890-luvulta 1970-luvulle asti. Osa näistä liikennepaikoista on jäänyt luovutetulle alueelle, osa kuului Suomen rataverkkoon jatkosodan aikana. Useat näistä liikennepaikoista on jo lakkautettu tai purettu. Liikennepaikkakuvia tullaan jatkossa vielä lisäämään Finna-palveluun.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke, joka kokoaa yhteen Suomen museoiden, arkistojen ja kirjastojen tietovarannot ja avaa ne vapaasti selailtavaksi. Digitoinnilla pyritään tekemään kulttuuriperintö laajemmin saavutettavaksi ja myös turvaamaan sen säilyminen. Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon kerättyjä aineistoja voi selata Finna-asiakasliittymässä www.finna.fi

Suomen Rautatiemuseon Finnassa julkaisemien aineistojen käyttö on maksullista. Painolaatuisia kuvia voi tilata museosta maksua vastaan. Aineistoa kannattaa kysyä myös suoraan Suomen Rautatiemuseosta, jos Finnasta selaamalla ei löydy.
Lisätietoja: Amanuenssi Anne Tuomi, anne.tuomi@rautatiemuseo.fi, puh. 040 8625 246.