Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Päällikkö- ja asiantuntijatehtäviä avoinna museossa

Suomen Rautatiemuseo etsii YLEISÖPALVELUPÄÄLLIKKÖÄ, KOKOELMAPÄÄLLIKKÖÄ ja TIETOPALVELUASIANTUNTIJAA

 

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen vastuumuseo, joka sijaitsee Hyvinkäällä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Museota ylläpitää Rautatiemuseon Säätiö. Vuonna 1898 perustetulla museolla on pitkän historiansa aikana karttuneet laajat kokoelmat: valokuvakokoelma, arkisto, kirjasto, esinekokoelma, piirustusarkisto sekä kalustokokoelma, josta osa on liikennöivää kalustoa. Museon tavoitteena on tarjota yleisölle elävää rautatiehistoriaa ja palvella asiakkaitaan niin elämysten tuottamisessa kuin tiedonsaannissakin.

Yleisöpalvelupäällikkö

Vilkas tapahtumatoiminta tuo museolle laajenevaa asiakaskuntaa ja olennainen osa yleisöpalvelujamme ovat myös museokauppa ja kahvila. Kokoustilojemme vuokraus sekä erilaisten ryhmäpalvelujen tarjoaminen ja esimerkiksi kuvausryhmien palvelu kuuluvat myös yleisöpalveluihimme.

Suomen Rautatiemuseo etsii toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kasvavaan tiimiinsä asiantuntevaa, avointa, joustavaa, luotettavaa ja asiakaspalveluhenkistä yleisöpalvelupäällikköä, joka osaa työn johtamisen, hallitsee hyvän asiakaspalvelun ja jolla on innovatiivinen ja kehittävä ote työhön.

Yleisöpalvelupäällikkö johtaa yleisöpalvelutiimiä, joka vastaa tapahtumasuunnittelusta, museon avoinnapidosta, museokaupasta, kahvilasta ja tilavuokraustoiminnoista. Osaltaan yleisöpalvelupäällikkö osallistuu museon valtakunnalliseen vastuumuseotyöhön. Museon vapaaehtoistyön ja työharjoittelijoiden ohjaus ovat tärkeitä osia toimenkuvassa. Lähinnä tapahtumapäivien vuoksi työhön kuuluu satunnaisesti myös viikonlopputöitä.

Tehtäväkohtaisena vaatimuksena on soveltuva koulutus, johon sisältyy opintoja esimerkiksi kaupan tai kulttuurituotannon alalta. Lisäksi valittavalta edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kassa- ja talousjärjestelmien tuntemus, kiinnostus tai koulutus liittyen museon aihepiiriin sekä kokemus henkilöstöhallinnosta.

Suomen Rautatiemuseo tarjoaa monipuolisia työtehtäviä niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden parissa, mahdollisuuden kehittää toimivaa yleisöpalvelutyötä sekä näköalapaikan koko yhteiskuntaa muuttaneen historian parissa. Työssä on tukena museon yleisöpalvelutiimi sekä hyvä työyhteisö, joka luo elävää rautatiehistoriaa. Olemme osa Trafiikki-museoiden verkostoa, jossa kehitämme työtämme suurena museoalan toimijana.

Suomen Rautatiemuseo noudattaa museoiden työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy kohdasta 1.3. vaativat asiantuntijatehtävät, johon voidaan maksaa henkilökohtaisen osaamisen mukaan lisäystä max. 25%. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Kokoelmapäällikkö

Suomen Rautatiemuseon kokoelmat keskittyvät suomalaiseen rautatiehistoriaan, säilyttäen erityisesti Valtion Rautateiden ja Väyläviraston sekä niiden perillisten kulttuurihistoriaa huomioiden myös uudet toimijat rautateillä.

Suomen Rautatiemuseo etsii toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kasvavaan tiimiinsä asiantuntevaa, joustavaa, luotettavaa ja yhteistyökykyistä kokoelmapäällikköä, joka osaa työn johtamisen, mutta ei pelkää tarttua myöskään pölyisempään käytännön museotyöhön aina säilytystilojen siivouksesta luettelointiin. Hänelle on museotyön realiteetit tuttuja, mutta työn kehittäminen tärkeää.

Kokoelmapäällikkö vastaa Suomen Rautatiemuseossa kaikkien kokoelmalajien yhteisestä työn koordinoinnista ja kehittämisestä sekä kokoelmapolitiikan toteuttamisesta. Museolla on käytössään juuri uusitut kokoelmanhallintajärjestelmät ja museon kokoelmia julkaistaan aktiivisesti. Kokoelmapäällikön tehtäviin kuuluvat myös kokoelmien julkaisuun ja saavutettavaksi tekemiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä museon muun sisällöntuotannon kanssa. Kokoelmapäällikkö osallistuu museon valtakunnallisen vastuumuseotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, projektien suunnitteluun ja ohjaukseen sekä niiden rahoituksen hankintaan.

Kokoelmapäällikkö vastaa museon tallennusvastuusta yhdessä muun kokoelmatiimin kanssa. Työhön kuuluu yhteishankkeita ja yhteydenpitoa muihin museoihin ja yhteisöihin. Museon vapaaehtoistyön ja työharjoittelijoiden ohjaus sekä asiakaspalvelu kokoelmatyön osalta ovat tärkeitä osia toimenkuvassa. Museon kaikki työntekijät osallistuvat myös museon yleisöpalveluun tarvittaessa, lähinnä suurimpien museon tapahtumapäivien osalta, joten työhön kuuluu satunnaisesti myös viikonlopputöitä.

Tehtäväkohtaisena vaatimuksena on yliopiston ylempi korkeakoulututkinto soveltuvasta aineesta (esim. historia, museologia). Lisäksi valittavalta edellytetään kokemusta museon kokoelmatyöstä sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokoelmanhallintajärjestelmien ja museoiden julkaisualustojen tuntemus sekä kokemus henkilöstöhallinnosta.

Suomen Rautatiemuseo tarjoaa monipuolisia työtehtäviä myös museoalan verkostoissa, myös kansainvälisen yhteistyön parissa. Olemme Trafiikki-museo, jossa kehitämme työtämme suurena museoalan toimijana. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää toimivaa kokoelmatyötä sekä näköalapaikan koko yhteiskuntaa muuttaneen historian parissa. Työssä on tukena museon kokoelmatiimi sekä hyvä työyhteisö, joka luo elävää rautatiehistoriaa.

Suomen Rautatiemuseo noudattaa museoiden työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy kohdasta 1.3. vaativat asiantuntijatehtävät, johon voidaan maksaa henkilökohtaisen osaamisen mukaan lisäystä max. 25%. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tietopalveluasiantuntija

Suomen Rautatiemuseon kokoelmat keskittyvät suomalaiseen rautatiehistoriaan, säilyttäen erityisesti Valtion Rautateiden ja Väyläviraston sekä niiden perillisten kulttuurihistoriaa huomioiden myös uudet toimijat rautateillä.

Suomen Rautatiemuseo etsii kasvavaan tiimiinsä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen asiantuntevaa, joustavaa, luotettavaa, oma-aloitteista, asiakaspalveluhenkistä ja oppimishaluista tietopalveluasiantuntijaa, joka työskentelee museon ainutlaatuisessa tutkijapalvelua tarjoavassa käsikirjastossa ja arkistossa sekä ottaa ajan mittaan vastuulleen myös museon tietopalvelun. Tietopalveluasiantuntija osallistuu myös museon näyttelyiden tuottamiseen osana sisällöntuotannon kokonaisuutta. Kirjastossa on juuri uusittu kokoelmanhallintajärjestelmä ja kirjastoluettelo on olennaisilta osin julkaistu Finnassa. Tehtävässä on mahdollisuus kehittää kirjaston ja arkiston toimintaa, käyttää luovuutta sisällöntuotannossa ja työskennellä osana sekä kokoelma- että sisällöntuotannon tiimejä.

Tehtäväkohtaisena vaatimuksena on tehtävään soveltuva yliopiston ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Lisäksi valittavalta edellytetään kokemusta kirjastotyöstä sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös arkistoalan koulutus ja -kokemus, kirjaston kokoelmahallintajärjestelmien ja julkaisualustojen tuntemus sekä kokemus tekstin tuottamisesta ja asiakaspalvelusta.

Työ sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä museon runsaan tapahtumatoiminnan vuoksi. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja Museoalan työehtosopimusta. Työ kuuluu TES:n kohtaan I.2., jonka mukaisen peruspalkan lisäksi voidaan maksaa osaamisen mukaan lisää max. 50%.

Hakeminen

Jos kiinnostuit, lähetä hakemuksesi ja CV:si 17.2.2023 mennessä museonjohtajalle osoitteeseen tiina.lehtinen@rautatiemuseo.fi.