Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Liikenteen kulttuuriperintöavustusten haku alkaa 1.1.2022

Liikenteen kulttuuriperintöavustusten haku on määräaikainen. Hakuaika vuodelle 2022 alkaa 1.1.2022 kello 09.00 ja päättyy 14.2.2022 kello 15:00.

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää myös kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 75 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Avustuksia ei voida myöntää valtion virastoille tai laitoksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 350 000 euroa. Yksittäinen avustus voi vain poikkeustapauksessa olla suuruudeltaan yli 30 000 €.

Avustusten käyttöaika on myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi, eli 2022–2023.

Päätökset pyritään tekemään maalis-huhtikuussa 2022. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä sähköisessä asiointipalvelussa.

 

Lue lisää avustuksista Museoviraston sivuilta.