Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Kulkuvälineiden restauroimisavustuksia jaossa myös rautatiekohteille

Museovirasto on uudistanut avustuskäytäntöjään ja nyt 31.1. klo 15.00 mennessä on mahdollista hakea avustusta myös rautatiekaluston restaurointiin.

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon, sekä perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi korkeintaan 50% asti hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö tai museo. Hakijoista etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Hakeminen tehdään sähköisessä palvelussa, jonne tarvitaan KATSO-tunniste.

 

Uudistuksen myötä Museovirasto on nimittänyt eri kulkumuodoille, kuten rautatieliikenteelle, asiantuntijalautakunnat, jotka arvioivat hankkeet. Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään tiettyjen ennalta sovittujen kriteerien mukaan. Asiantuntijalautakunnista ja kriteereistä voi lukea lisää Museoviraston verkkosivuilta. Suomen Rautatiemuseolta on edustajia osallistumassa asiantuntijalautakunnan työhön.

 

Tutustu ohjeisiin sekä verkkopalveluun hyvin (katso myös videot) ja tee hakemus ajoissa! Lisätiedot Museoviraston sivuilta (http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulkuvalineiden-entistamisavustukset)