Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

LIIKO-ontologian kommentointi

LIIKO-ontologian päivitystyö ja rautatie-käsitteiden lisääminen

Liikenteen ontologia LIIKO sai alkunsa vuonna 2016 kun Merenkulkualan ontologia MEROon päätettiin sitä hallinnoineen Liikenneviraston toimesta lisätä joukko tieliikenteen käsitteitä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Sanastokeskuksen ja Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa. Liikennevirasto muuttui vuonna 2019 Väylävirastoksi ja vuoden 2020 alussa päästiin vihdoin laajentamaan LIIKOa sen hallinnonalaan kuuluvan kolmannen väylämuodon osalta, kun rautateihin liittyvien käsitteiden lisäämistä varten perustettiin työryhmä yhdessä Rautatiemuseon ja Sanastokeskuksen kanssa.

Ontologian joukkoistaminen

Asiantuntijaryhmän osalta ontologisointityö on saatu valmiiksi ja LIIKOon ollaan lisäämässä noin 700 rautateihin liittyvää käsitettä. Ennen ontologian julkaisua haluamme antaa myös laajemmalle käyttäjäkunnalle mahdollisuuden osallistua työhön kommentoimalla viimeistä luonnosversiota.

Ontologian kommentointikierroksen aluksi järjestetään Kick off -tilaisuus Teams-alustalla torstaina 22.4.2021 klo 15.00 alkaen. Tilaisuuden ohjelma kestää 1 - 1,5 tuntia, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 17.00. 

Kick off -tilaisuuden tarkoitus on tarjota osallistujille riittävät taustatiedot ontologian kommentointia varten ja kertoa samalla tarkemmin projektin sisällöstä. Kommentointiohjeet tulevat saataville myös verkkoon, samoin kuin kommentoitava ontologiaversio. Kommentointi tapahtuu verkkolomakkeella.

 Tilaisuuden ohjelma:
 - Projektin esittely
 - Ontologian täydennystyö
 - Kommentoinnin ohjeistus
 - Kysymykset

Kommentointiajan jälkeen työryhmä käy kaikki saadut kommentit läpi ja tekee tarvittavat muutokset. Valmis ontologia julkaistaan kesällä Fintossa.

Kommentointi on mahdollista 22.4.-23.5.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja projektista: outi.maisalmi(at)vayla.fi
Lisätietoja ontologian kommentoinnista: paivi.kouki(at)tsk.fi

 

Linkki kick off tilaisuuden videoon

Linkki kommentointimateriaaleihin (LIIKO-versio #rata-termeillä, kommentointiohje ja kommentointilomake)

Lue lisää ontologiatyöstä ja LIIKOsta (linkki blogiin julkaistaan myöhemmin)