Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9
05800 Hyvinkää

Suomen Rautatiemuseo etsii kansalaistutkijoita uuteen projektiin - tule mukaan tutkimaan ja tallentamaan rautatieaineistoja yhdessä museon kanssa

Oletko kiinnostunut rautateistä, paikallishistoriasta ja kulttuuriperinnön tallentamisesta? Innostutko museotyöstä tai kiinnostaako sinua lähiympäristösi tutkiminen ja dokumentointi? Onko sinulle kertynyt tietoa tai teksti- ja kuva-aineistoja rautatiealaan liittyen tai valokuvaatko aktiivisesti esimerkiksi rautatiekalustoa, ratainfraa tai asema-alueita? Juuri sinun osaamistasi tarvitaan!

Suomen Rautatiemuseon Kansalaistiedettä rautatieharrastajille -hanke kutsuu kaikki rautateistä, kotiseutuhistoriasta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet henkilöt osallistumaan rautatieaineistojen tutkimukseen ja tallennukseen. Hankkeessa historiasta ja lähiympäristöstään kiinnostuneet henkilöt pääsevät kansalaistutkijoiksi mukaan Rautatiemuseon toimintaan tutkimaan ja dokumentoimaan havaintojaan. Aineistoja kerätään ja tietoa tuotetaan yhteisvoimin museon ja vapaaehtoisten kanssa erilaisia kansalaistieteen ja joukkoistamisen menetelmiä hyödyntäen. Kansalaistutkijoiden keräämää materiaalia tallennetaan myös Rautatiemuseon kokoelmiin.

Harrastajien tieto tuo arvokasta täydennystä museon kokoelmiin

Suomen rautatieliikenteessä ja -infrastruktuurissa tapahtuu muutoksia nopeammin kuin mitä Rautatiemuseon omilla resursseilla on mahdollista tallentaa. Kansalaistiedettä rautatieharrastajille - hankkeessa kokeillaan uudentyyppistä osallistavaa tallennusta ja sitä, kuinka vapaaehtoisten avulla voidaan vastata muuttuvan ympäristön tallennuksen haasteisiin. Tavoitteena on rikastaa ja täydentää museon jo olemassa olevaa aineistoa, tuottaa uutta tietoa erikoisalasta sekä edistää rautateistä kiinnostuneiden henkilöiden osallistumista alan tutkimukseen ja tallennukseen riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Kansalaistiede on avointa kaikille ja mukaan vapaaehtoiseksi voi tulla kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Tavoitteena syventää vuorovaikutusta museon ja yleisöjen välillä

Suomen Rautatiemuseo haluaa vapaaehtoistyön avulla tukea rautatiehistorian tutkimusta ja harrastusta sekä lisätä erilaisten yleisöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa museon toimintaan sekä kokoelmien ja näyttelyjen sisältöihin. Tarkoituksena on mahdollistaa museon kokoelmien ja tietovarantojen avaaminen yleisön saavutettavaksi elämyksellisellä tavalla sekä syventää vuorovaikutusta museon ja yleisöjen välillä erilaisia digitaalisia kanavia hyödyntäen. Hankkeella vahvistetaan valtakunnallisen vastuumuseon mahdollisuuksia osallistaa erikoisalasta kiinnostuneet henkilöt mukaan museon toimintaan ja toteuttaa erikoisalansa tallennusta koko Suomen laajuisesti. Hankkeen tulokset sopivat hyödynnettäväksi myös monen muun valtakunnallisen vastuumuseon tai erikoismuseon toiminnassa.

Kiinnostuitko?

Jos haluat mukaan vapaaehtoiseksi kansalaistieteen tekemiseen, seuraa hankkeen tiedotusta Suomen Rautatiemuseon verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Tiedotamme käynnistyvistä kansalaistiedeprojekteista lisää kevään aikana. Hankkeen koordinaattorina toimii Sonja Leppänen (sonja.leppanen@rautatiemuseo.fi, +358405811564), johon voit myös suoraan olla yhteydessä.

Käynnissä olevat projektit - osallistu mukaan toimintaan!

Kerava-Riihimäki -välin ratainventointi:

Juuri nyt kansalaistutkijoiden apua tarvitaan parhaillaan käynnistyneessä ratainventointiprojektissa, johon voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä tietävä ja kiinnostunut henkilö. Lue lisää ratainventointiin osallistumisesta täältä: Ratainventointi välillä Kerava - Riihimäki | Suomen Rautatiemuseo

Rautatiemuseon Instagram-kuvahaaste:

Suomen Rautatiemuseo etsii Instagram-kuvia sinulle tärkeästä tai rakkaasta rautatiepaikasta. Jaa kuva sinulle merkityksellisestä rautatiepaikasta tai –muistosta Instagramissa käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista hashtageista: #rautatierakkautta #rautatiearki #rautatiemuisto #junamuisto. Merkitse myös meidät mukaan hashtagilla #rautatiemuseo. Kuva voi olla esimerkiksi rautatieympäristössä otettu selfie, kaverikuva, jokin arkeesi liittyvä asema, juna, rataosuus tai jokin muu erityinen muisto rautateiltä. Lisää kuvatekstiin lyhyesti kuvaan liittyvä tarina, missä ja milloin kuva on otettu ja keitä kuvassa esiintyy. Suomen Rautatiemuseo julkaisee parhaita kuvia omalla Instagram-tilillään (@rautatiemuseo) ja valikoi osan kuvista tallennettavaksi museon kokoelmiin.

 

Vesiviskuri