De tsarentrein

Aan het eind van de jaren ’60 van de negentiende eeuw werd de spoorlijn tussen Helsinki en St. Petersburg aangelegd. De Russische tsaar, die groothertog van Finland was, wenste over een eigen trein te beschikken om door Finland te reizen. In Rusland had de tsaar een groot aantal keizerlijke treinen tot zijn beschikking, maar niet één ervan kon in Finland rijden. Pas nadat in 1913 de spoorbrug over de rivier de Neva werd gebouwd, werd Finland vanuit Rusland per spoor direct bereikbaar.

De Finse tsarentrein bestond uit zes rijtuigen, waarvan er drie bewaard zijn en worden tentoongesteld in het Fins Spoorwegmuseum: het rijtuig van de tsaar, dat van de tsarina en het salonrijtuig voor algemeen gebruik. Deze drie rijtuigen zijn de enige van de bijna honderd rijtuigen van de Russische tsaren die bewaard zijn gebleven. De Finse tsarenrijtuigen zijn eigendom van de Finse Staatsspoorwegen.

De bouw van de Finse keizerlijke rijtuigen nam vijf jaar in beslag. In 1870 kwamen het salonrijtuig van de tsaar en het restauratierijtuig gereed. Het keukenrijtuig werd gebouwd in 1871, gevolgd door het salonrijtuig van de tsarina en het salonrijtuig in 1875. Een verwarmingsrijtuig werd later toegevoegd om de rijtuigen van verwarming te voorzien. De oorspronkelijke kleur van de rijtuigen was donkerblauw met goudkleurige kronen. Het restauratierijtuig, keukenrijtuig en verwarmingsrijtuig zijn niet bewaard gebleven. De drie andere rijtuigen werden in 1923 in de collectie van het Fins Spoorwegmuseum opgenomen.

De Finse tarentrein werd slechts bij enkele gelegenheden ingezet. In 1876 werd de trein voor het eerst gebruikt toen tsaar Alexander II een staatsbezoek aan Helsinki bracht. Zijn zoon Alexander III gebruikte de trein twee keer voor een bezoek aan Finland en Lappeenranta in 1885 and 1888. Maria Feodorovna, weduwe van Alexander III en moeder tsaar Nicolaas, gebruikte de trein voor het laast in 1914 toen zij, vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, via Finland naar St. Petersbug reisde.